Disclaimer Kom tot de Kern

Marijne van den Kieboom, met KvK-nummer 30203251 (‘Marijne van den Kieboom’), heet je welkom op https://www.komtotdekern.online/ (‘komtotdekern.online’). Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Kom tot de Kern kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Kom tot de Kern zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Kom tot de Kern is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Kom tot de Kern en jou tot stand komen.

Kom tot de Kern controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Kom tot de Kern kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@marijnevandenkieboom.com.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Kom tot de Kern behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@marijnevandenkieboom.com aanvragen.

Foto’s in het boek Kom tot de Kern en op deze website zijn afkomstig van Unsplash.com. De fotografen zijn Christopher Campbell, Dan Cristian Paduret, Jason Leung, Jon Tyson, Alex Radelich, Andrew Neel, Josh Withers, Larry Costales, Luís Eusébio, Rishabh Sharma, Tim Goedhart, Yux Xiang, SJ Objio, Oktay Yildiz, Shot by Cerquiera, and Afrah.

De illustraties en algehele grafische vormgeving van het boek is ontworpen door Suzan van Lieshout.